null Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan kesäkuussa

Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan kesäkuussa

Uutinen 16.05.2013 13.31 fi

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy lain tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelemisestä. Laki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä sekä mahdollisista työaikaa koskevista poikkeuksista teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä.