Ministerityöryhmä hyväksyi joukkoliikenteen kehittämisohjelman ja Itämeren turvallisuusohjelman

Uutinen 01.04.2009 14.45 fi sv

Yhteinen matkakortti, haja-asutusalueiden kyytitakuu, suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki sekä matkustajien tietopalveluiden kehittäminen ovat keinoja, joilla voidaan lisätä joukkoliikenteen suhteellista osuutta kaikista matkoista. Myös matkaketjujen toimivuutta parannetaan erityisesti kaupunkiseutujen sisällä sekä kauko- ja paikallisliikenteen ja eri liikennemuotojen välillä.

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä päätti 1. huhtikuuta joukkoliikenteen kehittämisohjelman sisällöstä.

Samassa kokouksessa ministerit päättivät ohjelmasta, jonka avulla on tarkoitus lisätä Itämeren meriturvallisuutta. Itämeren turvallisuutta voitaisiin kehittää osallistumalla aktiivisemmin merenkulun kansainväliseen yhteistyöhön, kehittämällä alusliikenteen valvontaa ja ohjausta sekä parantamalla öljytorjuntavalmiutta.