Nopea laajakaista -tukiohjelman hankkeille lisää rakentamiskausia

Tiedote 12.04.2018 13.25 fi sv

Nopea laajakaista -tukiohjelman hankkeiden rakentaminen mahdollistetaan myös vuoden 2019 jälkeen. Hallitus esitti eduskunnalle laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille annetun lain, eli niin sanotun laajakaistatukilain muuttamista 12. huhtikuuta 2018.

Maksuhakemukselle aikaisemmin säädetty määräaika poistetaan laajakaistatukilaista. Tuettuja yhteyksiä voidaan jatkossa rakentaa ja niille myönnettyjä tukia maksaa myös vuoden 2019 jälkeen. Tukihakemuksen määräaika asetetaan Viestintäviraston tukipäätöksessä. Uusien hankkeiden tukihakemukset pitää jatkossakin tehdä Viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Muutoksen tavoitteena on, että tukiohjelmaan varatut rahat saadaan hyödynnettyä ja tuettujen yhteyksien rakentamiselle jää riittävästi aikaa. Myöntämätöntä tukea on jäljellä vielä noin 24 miljoonaa euroa. Muutoksen myötä verkkoja voitaisiin rakentaa useamman rakentamiskauden ajan.

Lisäksi lakimuutoksella sallitaan asiaan liittyvien päätösten ja muiden asiakirjojen toimittaminen hakijalle sähköisessä muodossa, mikäli se sopii asianosaiselle.

Tukiohjelma edistää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille yhteydet eivät ole kaupallisesti saatavilla. Ohjelman puitteissa on tähän mennessä rakennettu valokuituyhteydet yli 80 000 kotitaloudelle, mikä vastaa yli kolmasosaa Suomen kuitu kotiin -liittymistä, eli kokonaan valokuidulla käyttäjälle asti rakennetuista liittymistä.

Mitä seuraavaksi?

Lain esitetään tulevan voimaan 1. elokuuta 2018. Uusien hankkeiden tukihakemukset tulee tehdä Viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä.