Ombyggnaden av riksväg 8 inleds

Uutinen 23.05.2013 14.07 fi sv

Ombyggnaden av riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg inleds genom tilläggsbudgeten för 2013. Byggandet av riksvägen inleds i höst i Masku för 5,58 milj. euro. Det är brådskande att inleda projektet eftersom vattentillståndet i Masku går ut i februari 2014.

Kostnadsberäkningen för det första skedet i projektet på riksväg 8 är högst 102,5 milj. euro, varav statens andel är högst 100,0 milj. euro. Projektet omfattar en del av motorvägen mellan Reso och Nousis, en förbättring mellan Luvia och Björneborg samt trafiksäkerhetsförbättringar mellan Nousis och Luvia.

Den 21 maj fattade regeringen beslut om innehållet i tilläggsbudgeten för 2013. Propositionen överlämnas till riksdagen torsdagen den 23 maj vid statsrådets allmänna sammanträde.