Digital verksamhetsmiljö byggs upp i snabb takt

Nyhet 28.04.2017 13.56 fi sv en

Mobiltelefon och karta (Bild: Vediafi_Indagon)

Regeringens spetsprojekt för att skapa en digital verksamhetsmiljö framskrider väl. Finland har en möjlighet att vara ett digitaliserat samhälle och bli en föregångare när det gäller att ta i bruk och tillämpa nya globala tekniska lösningar, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner som leder spetsprojektet.

Under kommande perioden bereds exempelvis projektet för smart landsbygd, som främjas nya digitala verksamhetsmodeller inom trafik och transport på landsbygden, och utveckla digitaliseringen av logistiken, transportsektorn och hamnarna.

Under perioden bereds också ett åtgärdsprogram för effektivt utnyttjande av satellitnavigering.

För att förbättra datakommunikationsförbindelser inleds inom ramen för spetsprojektet planeringen och beredningen av en havskabel mellan Uleåborg och Helsingfors.

När det gäller kommunikationspolitiken bereds ett program för mediepolitik genom vilket man vill säkerställa en mångsidig finländsk mediebransch och innehållsproduktion.