null Förslaget till halvering av farledsavgiften på remiss

Förslaget till halvering av farledsavgiften på remiss

Pressmeddelande 24.06.2020 15.46 fi sv

Bild: Aleksei Andreev/Shutterstock.

Kommunikationsministeriet har sänt en regeringsproposition om ändring av lagen om farledsavgift på remiss.

I propositionen föreslås det att halveringen av farledsavgiften ska fortsätta 2021. Halverade farledsavgifter har tillämpas sedan 2015.

Genom att fortsatta att halvera farledsavgiften strävar man efter att bistå handelssjöfarten och fraktföretag inom den att återhämta sig från de osäkra ekonomiska förhållanden som coronavirusepidemin orsakat.

För sådana fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde betalas farledsavgift till staten, när ett fartyg anländer till en finländsk hamn från utlandet eller från en finsk hamn till en annan finsk hamn.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 12 augusti 2020. Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligareinformation:

Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2070 (24–26 juni och 3–12 augusti)

Pasi Ovaska, regeringsråd, tfn 0295 34 2645 (29 juni–10 juli och 20–28 juli)

Niko-Matti Ronikonmäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 34 2129 (13–17 juli)