Ny postkoncession till Esan Kirjapaino Oy

Nyhet 18.12.2014 14.35 fi sv

Postilaatikoita (Kuva:Rodeo)

Statsrådet har beviljat Esan Kirjapaino Oy tillstånd för postverksamhet med brevtjänster i Päijänne-Tavastland.

Koncessionsområdet omfattar Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila (inkl. Artjärvi), Padasjoki, Pertunmaa och Sysmä kommuner.

Med stöd av koncessionen kan Esan Kirjapaino Oy inom sitt koncessionsområde idka postverksamhet som riktar sig till avtalskunder.

Esan Kirjapaino Oy fick sin första postkoncession redan i december 2012. Bolaget överklagade om koncessionen hos högsta förvaltningsdomstolen som beslöt att koncessionen skickas på ny beredning. Esan Kirjapaino har inte inlett sådan postverksamhet som avses i koncessionen.

Statsrådet har den 18 december 2014 beviljat koncession. Den nya koncessionen ersätter den föregående koncessionen som beviljades 2012 och är i kraft till och med den 18 december 2024.

Postlagen förutsätter av postkoncessionens innehavare åtgärder som avser kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Esan Kirjapaino Oy:s koncessionsvillkor är till sina innehåll identiska med villkoren i koncessioner som tidigare beviljats till privatföretag.

Enligt koncessionsvillkoren ska företaget dela ut försändelser minst en gång per vecka. Dessutom förutsätter villkoren att företaget märker försändelserna på ett identifierbart sätt och ordnar adressförändringstjänster och tjänster för avbrott i utdelningen samt uppsamlingsställen för returnering av felaktiga försändelser.

Esan Kirjapaino Oy är den fjärde regionala postaktören som träder in på Finlands postutdelningsmarknaden vid sidan av det riksomfattande Itella Post Ab som ägs av staten. Esa Jakelut Oy som beviljades en motsvarande koncession våren 2014 är Esan Kirjapainos dotterbolag.