Tillbaka

Varför beställde KM externa utredningar om bolagiseringen av transportnätet?

Varför beställde KM externa utredningar om bolagiseringen av transportnätet?

Nyhet 26.01.2017 08.51 fi sv

Kommunikationsministeriet beställde sammanlagt 17 externa expertutredningar för beredningen av utredningsutkastet till en bolagisering av transportnätet. Den totala kostnaden för utredningarna är 331 497,50 euro.

Utanför ministeriet skaffas i allmänhet sådan noggrant avgränsad expertis som det inte är ändamålsenligt att upprätthålla i den permanenta tjänstemannakåren.

Extern kunskap eller kompetens skaffas i regel genom en konkurrensutsättning för att säkra det billigaste priset och bättre kvalitet. Direktupphandling används i situationer där tidsplanen för beredningen eller den typ av specialexpertis som behövs kräver det.