Asetus liikkumispalveluissa avattavasta tiedosta

Uutinen 07.09.2017 13.29 fi sv

Hallitus edistää liikennepalvelulain tavoitteita uusien ja uudenlaisten liikkumispalveluiden syntymiseksi määrittelemällä asetuksella ne tiedot, jotka palveluntarjoajien on avattava yleisesti saataville. Kattavan ja ajantasaisen tiedon hyödyntäminen on keskeinen edellytys esimerkiksi yhtenäisten matkaketjujen rakentamiselle.

Liikennepalvelulaki velvoittaa henkilöliikenteen liikkumispalvelujen tarjoajat avaamaan palvelujaan koskevat olennaiset tiedot avoimesti saataville. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietojen tulee olla vapaasti käytettävissä tietojärjestelmään luodun yhteyden kautta koneluettavassa ja helposti muokattavassa muodossa.

Tietojen avaamista määrittelevä valtioneuvoston asetus koskee kaikkia liikennemuotoja (tie- ja raideliikennettä, merenkulkua ja ilmailua) sekä kaikkia toimijoita perinteisistä kuljetuspalveluista erilaisiin tukipalveluihin, kuten pysäköintipalveluiden tarjoajiin. Olennaisia tietoja ovat reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot sekä esteettömyystiedot.

Rajapintojen avaamisesta syntyvien hyötyjen arvioidaan olevan selvästi kustannuksia suurempia, sillä hyödyt kohdistuvat laajasti palveluiden käyttäjiin, markkinatoimijoihin ja yleisesti yhteiskuntaan. Avoin tieto ja tiedon saatavuus ovat yhteiskunnan palvelukehityksen ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnan läpinäkyvyyden kannalta tärkeä tekijä.

Tiedon jakoa helpottamaan Liikennevirasto luo työkalun, jonka avulla on mahdollista jakaa tietoa oman järjestelmän rajapintaa avaamatta. Liikennevirasto toimii myös EU:n laajuisten matkatietopalvelujen kansallisena yhteyspisteenä.

Hallitus hyväksyi 7. syyskuuta 2017 liikennepalvelulakiin liittyvän valtioneuvoston asetuksen, jolla säädetään tarkemmin, mitä olennaisilla tiedoilla eri liikkumispalveluissa tarkoitetaan.

Asetuksen liikkumispalveluiden olennaisista tiedoista on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018. Liikennepalvelulaki tulee voimaan pääosin 1.heinäkuuta 2018, mutta tiedon avaamista koskevat säännökset tulevat voimaan jo vuodenvaihteessa.