null Digitaalinen toimintaympäristö rakentuu vauhdilla

Digitaalinen toimintaympäristö rakentuu vauhdilla

Tiedote 28.04.2017 10.54 fi sv en

Hallituksen kärkihanke digitaalisen toimintaympäristön rakentamiseksi on hyvin vauhdissa. Suomella on mahdollisuus olla digitalisoitunut yhteiskunta ja nousta edelläkävijäksi uusien, globaalisti syntyvien teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja soveltamisessa, toteaa kärkihanketta vetävä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Hallituksen puolivälin tarkistukseen mennessä hankkeessa on laadittu kansallinen tietoturvastrategia ja hallituksen periaatepäätökset älykkään automaation ja robotisaation edistämiseksi sekä massadatan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa, ja niiden toimeenpano etenee. Lisäksi hankkeessa on valmisteltu koillisväylän kaapelihanketta ja laadittu toimintasuunnitelma laajakaistan kehittämiseksi niin, että se huomioi myös 5G:n edistämisen.

- Ajankohtainen toimenpide digitalisaation edistämiseksi on ollut liikennepalvelulain (liikennekaari) ensimmäisen vaiheen hyväksyminen eduskunnassa, ministeri Berner sanoo. Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat liikenteen palveluketjut sekä uudet liikenteen digitaaliset palvelut. Lisäksi liikenteen rahoitusta asetettiin pohtimaan parlamentaarinen työryhmä.

Tietoa ja yhteyksiä, entistä monipuolisempiin tarpeisiin

Kärkihankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen ja uusien liiketoimintamallien syntymistä. Ministeri Berner muistuttaa, että digitalisaatiolla tavoitellaan myös ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Ne ovat tulevaisuudessa yhä vahvemmin niin taloudellisten kuin kansalaisen hyvinvointia koskevien päätösten taustalla.

- Emme tiedä, mitä on luvassa ja mihin suuntaan teknologinen kehitys ja tiedon lisääntyminen esimerkiksi liikenne- ja viestintäsektoria vievät. Mutta selvää on, että vaikka teknologia ja uudet innovaatiot auttavat, tarvitsemme kannustimia haluttuun tulevaisuuteen pääsemiseksi. Tähän tähtäävät myös kärkihankkeen uudet toimet.

Esimerkiksi jo alkaneessa Älykäs maaseutu -hankkeessa edistetään liikenteen uusia digitaalisia toimintamalleja maaseudulla. Lisäksi tarkoitus on kehittää logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaatiota.

Kauden aikana myös valmistellaan toimenpideohjelma satelliittinavigoinnin tehokkaalle hyödyntämiselle. Ohjelman avulla hallitus haluaa turvata automaattisen liikenteen vaatimat satelliittijärjestelmät ja digitaaliset palvelut. Myös avaruushallinnon perustaminen tulee arvioitavaksi.

Tietoliikenneyhteyksiä parantamaan kärkihankkeessa aloitetaan Oulu-Helsinki -merikaapelin suunnittelu ja valmistelu.

Viestintäpolitiikan puolelta hallituksen kärkihankkeessa valmistellaan mediapoliittinen ohjelma, jolla halutaan varmistaa suomalaisen media-alan ja sisällöntuotannon monimuotoisuus.

Hallituksen kärkihankkeen, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.

Digitaalisen kasvuympäristön kehittämistyö tehdään liikenne- ja viestintäministerin johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen toimenpiteiden on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja

strategiajohtaja Kristiina Pietikäinen, p. 0295 34 2122

ylijohtaja Mikael Nyberg, Verkko-osasto, p. 040 837 8794

ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, Palveluosasto, p. 050 344 3400

ylijohtaja Laura Vilkkonen, Tieto-osasto, p. 040 500 0817