EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

Uutinen 05.07.2017 13.53 fi sv en

Jakeluauto sillalla (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Euroopan komissio julkaisi 31. toukokuuta 2017 ehdotuksensa maantieliikennettä koskevaksi paketiksi. Paketti sisältää lainsäädäntöehdotuksia koskien tieliikenteen markkinoillepääsyä, sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia.

Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Samalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa sekä turvaamaan työntekijöiden sosiaaliset oikeudet.

Valtioneuvosto toimitti EU:n maantiepakettia koskevan kirjelmän eduskunnalle 5. heinäkuuta 2017.