null Rekisteröidyn oikeudet digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumin aiheena

Rekisteröidyn oikeudet digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumin aiheena

Uutinen 14.03.2017 12.03 fi

Rekisteröidyn oikeudet ovat asiakassuhteen keskeinen osa digitaalisessa liiketoiminnassa. Mutta miten rekisteröidyn oikeudet toteutetaan toimivasti? Tätä pohditaan ministeriön seuraavassa tietosuojafoorumissa 22. maaliskuuta 2017.

Henkilötietolaki antaa rekisteröidylle muun muassa oikeuden selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja talletettu sekä mahdollisuuden tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi. Lisäksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus tarkentaa olemassa olevia oikeuksia ja luo uusia. Tilaisuudessa mietitään muun muassa, miten rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ennen asiakassuhdetta, asiakassuhteen aikana ja asiakassuhteen jälkeen.

Tilaisuuden avaa yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Alustajina päivän aiheeseen toimivat toimitusjohtaja Jari Perko Asiakkuusmarkkinointiliitosta, General Counsel Jussi Tokola Tiedolta ja toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa tietosuojavaltuutetun toimistosta. Alustusten jälkeen etsitään ja jaetaan hyviä käytäntöjä työpajakeskusteluissa.

Foorumi kokoontuu liikenne- ja viestintäministeriössä 22.3.2017 klo 13–15 (Eteläesplanadi 16). Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumiset viimeistään 19.3.2017.

Tilaisuuden alustuksia on mahdollista seurata verkkolähetyksenä ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi on liikenne- ja viestintäministeriön järjestämä sidosryhmätilaisuus, joka kokoontuu 3–5 kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa käsitellään teemoittain tiettyä ajankohtaista tietosuojakysymystä.

Foorumi on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille

Foorumin tavoitteena on lisätä ymmärrystä tietosuojavaatimuksista sekä suomalaisen elinkeinoelämän valmiuksia tiedon hyödyntämiseen digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa.