EU:s vägpaket eftersträvar att hålla transportsektorn konkurrenskraftig

Nyhet 10.07.2017 15.07 fi sv en

Last bilen på bron (Bild: Rodeo)

I Europeiska kommissionens förordningar om landsvägstrafiken dras linjerna upp för lagstiftning om bland annat vägavgifter och vägtullar, marknadstillträde på transportmarknaden och arbetstid.

Statsrådet stöder till största delen de förslag vars syfte är att hjälpa sektorn hålla sig konkurrenskraftig och gå över till digital transport och koldioxidsnålare transport. Samtidigt strävar man efter att förbättra trafiksäkerheten, minska företagens administrativa börda och trygga arbetstagarnas sociala rättigheter.

Statsrådet översände skrivelsen om EU:s vägpaket till riksdagen den 5 juli 2017.