Kyselytutkimus: Suomalaiset maksaisivat veroja mieluummin auton käyttämisestä kuin ostamisesta

Uutinen 19.07.2013 09.47 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän kansalaiskyselyn tulosten mukaan suomalaiset maksaisivat mieluummin autolla liikkumisesta kuin sen ostamisesta ja omistamisesta. Myös alueellisesti erilainen hinnoittelu saa laajaa kannatusta.

Nykyinen ajoneuvoon kohdistuva verotus on vastaajien mielestä epäoikeudenmukaista. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia katsoo, että auton nykymuotoisesta verotuksesta pitäisi siirtyä entistä enemmän auton käytön verotukseen.

Kansalaiskysely liittyy liikenne- ja viestintäministeriön asettaman, tulevaisuuden liikenneratkaisuja selvittävän työryhmän työhön. Jorma Ollilan johtama työryhmä pyrkii löytämään uusia malleja siihen miten liikenteen maksuja voidaan tulevaisuudessa kerätä älykkäästi ja oikeudenmukaisesti.